БҮТЭН ҮГ СУУРЬТАЙ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЯРИАНЫ СИНТЕЗ

Хэвлэлийн нэр: ЭШБХ эмхтгэл -2015

Зохиогч:  С.Өлзийбаяр

Хамтран зохиогч: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-15

Хуудас дугаар: 46

Өгүүллийн хураангуй: ХураангуйЭнэхүү судалгааны ажлын хүрээнд ярианы синтезийн хэрэглээ, синтезийг хэрэгжүүлэх аргууд, бүтэн үг суурьтай Монгол хэлний ярианы синтезийн аргыг боловсруулсан үр дүнгийн тухай өгүүлэв. Ярианы синтез аргыг боловсруулснаар олон хэлний орчуулгын дэлхий нийтийн системд орох ач холбогдолтой юм

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нэгж сонголт #формант #дифон #залган нэгтгэх #автомат орчуулга. #синтез

Өгүүлэл нэмсэн: С.Өлзийбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020