Чацаргана боловсруулалтын чиг хандлага, цаашдын зорилт. “Чацаргана-хаан жимс”

Хэвлэлийн нэр: ЭШ-ний бага хурлын илтгэл, бүтээл

Зохиогч:  Ч.Авдай

Хамтран зохиогч: [Г.Чимэд-очир:E.TM08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-02-01

Хуудас дугаар: 62-68 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Чацаргана боловсруулалтын чиг хандлага, цаашдын зорилт. “Чацаргана-хаан жимс”

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Авдай

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019