МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Хэвлэлийн нэр: ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ӨНӨӨ БА ИРЭЭДҮЙ-2016

Зохиогч:  П.Нямсүрэн

Хамтран зохиогч: П.Нямсүрэн,Ц.Балжинням,Ц.Ариунаа

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-03-20

Хуудас дугаар: 128-135

Өгүүллийн хураангуй:

Монгол улсын мэдээлэл харилцаа холбооны үүрэн болон суурин телефон хэрэглэгчдийн ярианы гарах ачаалал, орох ачаалал, доторх ачаалал болон мессежийн тоог судлах мөн Монгол улсын мэдээлэл холбооны салбарт суурин болон үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлж буй оператор компаниудыг судалж урт хугацааны буюу 10 жилийн хэтийн төлөвлөлтийг ачааллын судалгаан дээр үндэслэн математик тооцооллыг тооцон гаргах юм. 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #SMS #ачаалал #Яриа

Өгүүлэл нэмсэн: П.Нямсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020