Суут Модигийн гурван амьдрал//Ирмүүн. УБ.,2009. №1. Х.10-14.

Хэвлэлийн нэр: Ирмүүн

Зохиогч:  Б.Сэргэлэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-03-10

Хуудас дугаар: 10-14.

Өгүүллийн хураангуй: Амадео Модильянийгйин уран бүтээлийн талаар. түүний уран бүтээлд тусгагдсан гурван бүсгүй, гурван хайр , гурван илэрхийлэлийн талаар.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Сэргэлэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020