Инженерийн судалгааны статистик аргууд, программ хангамж

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, Техник технологийн шинэчлэлд математикийн хэрэглээний хандлага онол, практикийн бага хурлын эмхтгэл

Зохиогч:  Ж.Пүрэвсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-11-11

Хуудас дугаар: 111

Өгүүллийн хураангуй:

Магадлалын онол нь Математикийн ШУ-ны нэг салбар бөгөөд санамсаргүй үзэгдэл, процесс, хэмжигдэхүүний талаар судладаг.

Анх 16-р зуунд Героламо Кардано боломжийг олох тоглоомын шинжилгээндээ магадлалын онолыг томьёолон гаргахыг оролдож байжээ. Голландын математикч Кристиан Хугенс 1657 хэвлүүлсэн бүтээлдээ анх магадлалын онолын талаар бичжээ. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Судалгаа #статистик #Инженер

Өгүүлэл нэмсэн: Ж.Пүрэвсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019