Detection earthing fault condition for electric equipment by using spectrum analysis

Хэвлэлийн нэр: The 4th International Conference on Ceative Science and Tehnology 2013 Darhan city of Mongolia

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: [Ч.Нацагдорж:M.AU01],[П.Ариунболор:H.EL04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-09-30

Хуудас дугаар: (page 158-161)

Өгүүллийн хураангуй:

Powerelectricityproductions are used in all industries. Therefore, power quality is very important issues for the powerelectricity, because of involving and affecting quality of production, equipment’s operation and its lifetime. Mongolia does not produce electricity. Therefore, conditions to operate electric equipment should be met the requirements of when electric equipment is imported. Earthing is one important parameter of power quality.  

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #sag. #power quality #Fourier transformers #harmonics

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019