Монголчуудын өнгөнд хандах хандлага

Хэвлэлийн нэр: ЭШХ-ын эмхэтгэл / Архитектурын салбарын ИЗЗБоловсролын нийгэмлэг/

Зохиогч:  Ц.Отгонбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-30

Хуудас дугаар: 43-47

Өгүүллийн хураангуй: Монголчууд эрт эдүүгээд өнгийг хэрхэн хүлээн авдаг, билэгдэл уламжлал, зөн совин,соёл  урлалдаа тусган хэрэглэж байгааг харьцуулан дүгнэж өнгөнд хандах хандлага юунаас  болж  өөрчлөгдөж байгааг тусгахыг хичээсэн.

  

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #спектр #ахромат #хромат

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Отгонбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020