Целевые компетенции студентов-программистов при изучении компьютерной терминологии

Хэвлэлийн нэр: Вестник Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова Т.6. № 1

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-08-14

Хуудас дугаар: C-44-49

Өгүүллийн хураангуй: Целевые компетенции студентов-программистов при изучении   компьютерной терминологии 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020