МЭРГЭЖЛИЙН ҮГ ХЭЛЛЭГ, НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ

Хэвлэлийн нэр: Батлан хамгаалахын их сургууль

Зохиогч:  Б.Удвалцэцэг

Хамтран зохиогч: [Б.Гүндсамбуу:D.SW69],[Б.Удвалцэцэг:D.SW67],[Г.Цэнд-Аюуш:J.SW02],[Д.Отгонбат:J.EE22],[Б.Батзолбоо:D.SW15]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-22

Хуудас дугаар: 2

Өгүүллийн хураангуй: Хураангуй:   Энэхүү өгүүлэлд мэргэжлийн үг хэллэг, нэр томьёоны тайлбарыг Монгол -Орос, Орос – Монгол хэлээр хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй түгээх боломж, Монгол дахь ижил төстэй систем болон гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгааны үр дүн, толь бичгийн веб сайт боловсруулах асуудлыг дэвшүүлэв. Уг веб сайт нь Орос ба Монгол толь бичгийн зөв оновчтой орчуулга, мэргэжлийн үг хэллэг, нэр томьёог салбар, чиглэлээр нь тайлбарлан хүргэх зорилготой

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Орчуулга #Мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар #Толь бичиг #Мэргэжлийн нэр томьёо

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Удвалцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020