Зоригийн Уянгаа

Хэвлэлийн нэр: Ирмүүн

Зохиогч:  Б.Сэргэлэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-10-14

Хуудас дугаар: 32-37

Өгүүллийн хураангуй: Монголын график урлагийн томоохон төлөөлөгч З.Уянгаагийн уран бүтээлийн талаар.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #монголын зураач #Төмөр бар #чулуун бар

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Сэргэлэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020