Research of planetary mills

Хэвлэлийн нэр: Symposiom on comminution. Berlin

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-10-14

Хуудас дугаар: 47-51

Өгүүллийн хураангуй: Тээрмийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019