Using SVM in Transliteration from Latin into Cyrillic Mongolian (Best paper award)

Хэвлэлийн нэр: 6th International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT 2013 Conference Proceedings)

Зохиогч:  Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: Khuder.A

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-06

Хуудас дугаар: 52

Өгүүллийн хураангуй: Using SVM in Transliteration from Latin into Cyrillic Mongolian (Best paper award)

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020