ТИС-д эмнэлгийн электрон төхөөрөмжийн инженерийн боловсон хүчин бэлтгэж буй байдал

Хэвлэлийн нэр: ЭХИС ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-04-08

Хуудас дугаар: /70-73-р тал/ УБ хот 2000 он

Өгүүллийн хураангуй: ТИС-д эмнэлгийн электрон төхөөрөмжийн инженерийн боловсон хүчин бэлтгэж буй байдал

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020