Эмнэлэг биологийн мэдээлэлд Фрактал шинжилгээг хэрэглэх нь

Хэвлэлийн нэр: Эмнэлгийн техник технологи сэтгүүл. 2009 №01

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-01-30

Хуудас дугаар: 24

Өгүүллийн хураангуй: Эмнэлэгийн дохио, түүний дотроос хүний биеийн зүрхний биоцахилгаан дохионд математик анализ хийхэд Фрактал шинжилгээг хэрхэн ашиглах боломжийн талаар өгүүлсэн

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020