Суралцагчдын сурах хэв маягт тулгуурлан англи хэлний сургалтын явуулах нь

Хэвлэлийн нэр: ХБС- Эрдэм шинжилгээний бичиг № 6

Зохиогч:  Д.Одончимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-01-20

Хуудас дугаар: 342-346

Өгүүллийн хураангуй:

ШУТИС-ийн хэлний бус мэргэжлийн ангийн оюутнуудад ерөнхий англи хэлний хичээлийг заахдаа оюутан суралцагчдын сурах хэв маягт үндэслэн сургалт явуулснаар оюутнуудын англи хэл сурах идэвх сонирхлыг нь нэмэгдүүлж, англи хэлний хичээлийг илүү сонирхолтой , үр дүнтэй болгох боломжийн талаар танилцуулж байна. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #логик сэтгэлгээ #сэдэл тэмүүлэл #сурах хэв маягийн онол

Хавсаргасан файл:

odnoodamdin@gmail.com

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Одончимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020