Троян хорсын судалгаа ба хөгжүүлэлт

Хэвлэлийн нэр: Бакалавр оюутны эрдэм судлал 2013

Зохиогч:  Ч.ЭРДЭНЭБАТ

Хамтран зохиогч: А. Насантогтох

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-13

Хуудас дугаар: 350-357

Өгүүллийн хураангуй: Мэдээллийн салбарын хөгжил дэвшил, компьютерийн технологийн хэрэглээний өсөлтийг сүүдэр мэт дагаж явдаг .. явсаар ирсэн нэг зүйл бол хорт програмын тархалт юм. Хорт програмыг хүмүүс учруулсан бэрхшээл, үүтгэсэн хор хөнөөлөөр нь мэддэг. Хорт програмыг вирус .. хэрэггүй, байх ёсгүй зүйл гэж дан гагц тойм төсөөллөөр өнгөц ойлгож хандах хэрээгүй юм. Тэдгээрт бас эерэг нөлөөллийн элемент ч бий. Бид өгүүлэлдээ хорт програм .. тэр дотроо троян хорс төрлийн хорт програмын эерэг ба сөрөг хэрэглээ, троян хорсын ажиллагааны нарийвчилсан судалгаа, хөгжүүлэлтийн талаар авч үзнэ. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.ЭРДЭНЭБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020