HBM болон TLP модулуудыг харьцуулан электрон чипийг статик хүчдлээс харьцуулах нь

Хэвлэлийн нэр: Монголын мэдээллийн технологи 2015

Зохиогч:  Л.Батзориг

Хамтран зохиогч: [Л.Батзориг:D.HW24],[Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-23

Хуудас дугаар: 44-48

Өгүүллийн хураангуй:

Энэ судалгааны ажлын үр дүнд нь статик хүчдлээс электрон чипийг хамгаалах боломжийг судлаж, электрон чипийн загварыг “Medici 2D” программыг ашиглан симуляцийн процессыг хийж цахилгаан параметрүүдийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулсанд  оршино. Судалгааны ажилдаа “Valdinoci” модулыг ашиглан триггерийн хүчдлийг багасгаж Vtr=66.09В, тогтоох хүчдлийг Vh=50В өсгөж өгсөн.

Хагас дамжуулагчийн p-n шилжилтийн гадаргууг жигд болгон өөрчилсөний үр дүнд халалтын температурыг 357.4К болтол багасгаж чадлаа. Ийнхүү хөгжүүлж байгаа төхөөрөмждөө, HBM  болон TLP загваруудыг харьцуулан, 4kV,6kV, 8kV статик хүчдэлүүдэд шалган туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэснээр өөрийн санал болгосон загварын найдвартай ажиллагааг батлан гаргасан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #симуляци #статик хүчдэл #электрон чип
Өгүүлэл нэмсэн: Л.Батзориг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020