Проблема создания учебных пособий по русскому языку для технических вузов

Хэвлэлийн нэр: УБ. МУБИС

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-03-09

Хуудас дугаар: C-53-58

Өгүүллийн хураангуй: Проблема создания учебных пособий по русскому языку для технических вузов

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020