УТАСГҮЙ МЭДРҮҮРИЙН СҮЛЖЭЭНД СУУРИЛСАН ЧИХРИЙН ШИЖИН ӨВЧНИЙ ХЯНАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДОХИО БОЛОВСРУУЛАЛТАНД

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, Эрдэм шинжилгээний эмхтгэл 2018

Зохиогч:  Т.Амартүвшин

Хамтран зохиогч: [Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],[Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-06-04

Хуудас дугаар: х9

Өгүүллийн хураангуй: Утасгүй мэдрүүрийн сүлжээ (УМС буюу WSN – Wireless sensor network)-г хэрэглэх судалгааны нэг гол чиглэл бол анагаах ухааны салбарт эрүүл мэндийн хяналтыг хийхэд ашиглах юм. Чихрийн шижинтэй өвчтөний хөлний хүндрэлийг эрт илрүүлэхээр УМС-ний термограф дүрсийн дохио боловсруулалтын судалгааны шийдлүүд, түүний туршилтын үр дүнгүүдийг нэгтгэн өвчтөний хөлний хүндрэлийг эрт илрүүлэх хяналтын төхөөрөмж хийх техник болон програм хангамжийн шийдлийг гаргахад хэрэглэсэн болно. Термограф дүрсийн боловсруулсан мэдээллийг УТМ-ээр дамжуулах шийдлийг энэхүү өгүүлэлд тусгалаа.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #термограф #Чихрийн шижин өвчний хүндрэл #утасгүй дамжуулалт #дулааны камер

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Амартүвшин

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020