Переспективный подход технологии переработки нефти Тамсагбулаг и НПЗ Монголии

Хэвлэлийн нэр: Журнал известия ВУЗов “Прикладная химия и биотехнология” № 2 (5)

Зохиогч:  Д.Хандмаа

Хамтран зохиогч: [Б.Амармэнд:F.CT61],[Б.Бямбагар:F.CT04],С.Батмөнх

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-12-30

Хуудас дугаар: 61-65

Өгүүллийн хураангуй: --

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #схема #выбор #режим

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Хандмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020