Улаанбаатар хотын хог хаягдалын менежмент, тээвэрлэлтийн зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: “Олон улсын тээврийн менежментийн хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт олон улсын э/ш-ийн онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл 2011 он УБ

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч: С.Уянга

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-11

Хуудас дугаар: 19

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019