Багануур, Шивээ-Овогийн нүүрсээр нүүрс-усны суспенз бэлтгэсэн нүүрс-усны суспензэн түлшний шаталт

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС ЭХИС-ийн 50 жилийн ойд зориулсан "Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи" Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Д.Балдандорж

Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-27

Хуудас дугаар: 136

Өгүүллийн хураангуй: Багануур, Шивээ-Овогийн нүүрсээр нүүрс-усны суспенз бэлтгэсэн нүүрс-усны суспензэн түлшний шаталтын талаах шинжлэх ухааны ололтын талаар мэдээллийг өгсөн болно.


Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нүүрс-усны суспенз #түлшний шаталт

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Балдандорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020