Multiple-antennas Structure in Wide-band Mobile Communication System

Хэвлэлийн нэр: Билэг сэтгүүл

Зохиогч:  Н.Чулуунбанди

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-10-04

Хуудас дугаар: 14

Өгүүллийн хураангуй: Орчин үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд өргөн зурвасын өндөр хурдны сүлжээ ашиглахдаа холбоотойгоор нийлмэл антеныг ашиглаж, судалгаа тооцооны ажил ихээр хийгддэг өнөө үед тус судалгаа нь ихээхэн ач холбогдолтой. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Mobile Communication #Antenna

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Чулуунбанди

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020