Бичиг баримтыг цахим гарын үсгүүдээр баталгаажуулах нь

Хэвлэлийн нэр: Journal of Mongolian University of Science and Technology

Зохиогч:  А.Хүдэр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-01-20

Хуудас дугаар: 65

Өгүүллийн хураангуй: Цаасан дээр зурдаг гарын үсэгнийн адилаар цахим гарын үсгийг нэг бичиг баримт дээр давхар зурах асуудалд зориулан файлын бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлыг судаллаа. Нууцлалын аргын хувьд уламжлалт аргыг хэрэглэх боловч цахим гарын үсгүүд олон тоогоор байрлуулсан. Ийм аргын хувьд гарын үсгүүдээр нууцлах болон задлах дараалал чухал юм. Энэ талаар гадаад дотоодод хийгдсэн судалгааны талаар болон монголд ашиглаж болох схемийг гаргахыг оролдсон болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #симметр түлхүүр #нууцлал

Өгүүлэл нэмсэн: А.Хүдэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020