“The Research of Higher Harmonics for Power Delivery System of Low Voltage”

Хэвлэлийн нэр: Proceedings of The International Conference on engineering-2012 (ICE2012)

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: [Т.Чүлтэмдагва:M.AU25],[Б.Бат-Эрдэнэ:BATAA]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-12

Хуудас дугаар: 183-186

Өгүүллийн хураангуй:


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020