Их сургуулийн кампус сүлжээг хэрэглээнд суурилсан аргаар загварчлах

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 6/153, ISSN 1560-8790, 2014

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [Ц.Эрдэнэсайхан:J.IN17],[Л.Одончимэг:J.IN16],[Т.Магсаржав:J.IN07],[Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10],[А.Гэрэлцэцэг:J.IN15],[Ц.Энхтөр:J.IN13]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-05-07

Хуудас дугаар: 44-46х

Өгүүллийн хураангуй: Их сургуулийн кампус сүлжээг хэрэглээнд суурилсан аргаар загварчлах талаар судалгаа хийж хувилбар дэвшүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #загварчлал #кампус сүлжээ

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019