Practal analisis of the bioelectrocardiogram.

Хэвлэлийн нэр: The Proceedings of the International Scientific Conference on Energy Industry Development and Ecology

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: [С.Эрдэнэтуяа:M.AU05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-26

Хуудас дугаар: 166-169

Өгүүллийн хураангуй:

1.      Ulaanbaatar, Mongolia.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020