“Инженерийн салбар дахь монгол бичгийн сургалтын хэрэгцээ”.

Хэвлэлийн нэр: Хавсарга хэл шинжлэл ЭШБ.2013.№ 8

Зохиогч:  С.Оюунгэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-10

Хуудас дугаар: 116-118

Өгүүллийн хураангуй: Монголчууд эртнээс  үндэснийхээ хэл бичгээр туурвисан  оюуны соёлын өв, сэтгэлгээний онцлогоо хойч үедээ уламжлуулан дамжуулсаар ирсэн түүхтэй бөгөөд үүнд монгол бичгийн хичээлийн хувь нэмэр багагүй юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нэр үйлийн хувилал

Өгүүлэл нэмсэн: С.Оюунгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019