Байгальд ээлтэй мэдээлэл, холбооны технологийн хэрэглэгээ

Хэвлэлийн нэр: БХИС/ -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2011

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],[Ж.Жавзансүрэн:J.RC04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-01-19

Хуудас дугаар: 196 х., 64-70х

Өгүүллийн хураангуй:

“Байгальд ээлтэй мэдээлэл, холбооны технологийн хэрэглэгээ” /Ц.Балжинням, Н.Эрдэнэхүү, Ж.Жавзансүрэн. //БХИС/ -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2011. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2011.01.19, 196 х., 64-70х.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ICT технологи #электрон хог #эрчим хүчний зарцуулалт #тээврийн хэрэгсэл #дулаарал #агаарын бохирдол

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020