Flame redartent finishing for wool insulation material

Хэвлэлийн нэр: ICCST 2013 The 4th international Conference on Creative Sceince and Technology

Зохиогч:  Р.Мядагмаа

Хамтран зохиогч: Bayarbat.B, Gantulga.G

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-12-02

Хуудас дугаар: 418

Өгүүллийн хураангуй: Flame redartent finishing for wool insulation material

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #flame retardent finishing #coarse hair of sheep wool #burning behavior

Өгүүлэл нэмсэн: Р.Мядагмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020