Цахим жорын систем хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, МХТС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Д.Сарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-17

Хуудас дугаар: 128-130

Өгүүллийн хураангуй: Эмийн зохистой хэрэглээ гэдэг нь эмчийн оношилгоо, өвчтөнд бичиж өгсөн жороос эхлээд эмийн санч жорын дагуу эм олгож байгаа эсэх, эм хэрэглэх зааврыг хэрэглэгчид ойлгомжтой тайлбарлах, зааврын дагуу зөв хадгалах, өвчтөн жорын дагуу хэрэглэх гээд өргөн хүрээтэй асуудал юм. Иймд Цахим жорын систем хөгжүүллээ.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #цахим жор #өгөгдлийн сан #QR код #эмийн хэрэглээний хяналт #мэдээллийн систем

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Сарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019