A comment on the effects of post-collisional interaction on the resonant part of the T-matrix for auto-ionization

Хэвлэлийн нэр: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 32

Зохиогч:  Х.Балт-Эрдэнэ

Хамтран зохиогч: [Л.ХЭНМЭДЭХ:F.PH18], O. Lhagva, J. N. Madsen

Хэвлүүлсэн огноо: 1999-01-28

Хуудас дугаар: 35-39

Өгүүллийн хураангуй: post-collisional interaction

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Балт-Эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020