Автоклавын үйл ажиллагааг дээшлүүлсэн зарим үр дүн

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл ISSN 1560-8794 №4/187.

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Д.Пүрэвдаш,Д.Баярхүү

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-20

Хуудас дугаар: /26-31 хуудас/. УБ 2016

Өгүүллийн хураангуй: Ариутгалын аппаратуудад орон нутгийн онцлогоос хамаарч зөөлрүүлж, цэвэршүүлсэн усыг ашигласнаар гэмтлийн тоо багасах төдийгүй ашиглалтын түвшин дээшлэн тухайн байгууллагын урсгал зардал, улмаар хэвийн үйл ажиллагаанд эерэг нөлөө үзүүлнэ

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өндөр даралтын аппарат #ариутгалын тоног төхөөрөмж #тоног төхөөрөмжийн насжилт #усны хатуулаг #эвдрэл гэмтлийн шалтгаан #шүүр

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020