Шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх боломж

Хэвлэлийн нэр: Шинжлэх ухаан технологи сэтгүүл,

Зохиогч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч: А.Батмөнх

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-09-16

Хуудас дугаар: №3

Өгүүллийн хураангуй:

Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай  нэг чухал асуудал нь зам төмрийн геометр хэмжээсүүдийг өндөр нарийвчлалтай хэмжих явдал юм. Төмөр замыг тодорхой хугацаанд системтэйгээр хэмжиж  тухайн хэмжилтийн  өгөгдлөөр  замын сэв, гажилт зэргийг тодорхойлон  түүнийг засах, сайжруулах  мөн галт тэрэгний явах дээд хурд зэргийг тогтоодог. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #зайн хэмжилт #төмөр замын геометр #динамик орчин

Өгүүлэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020