Монгол хэлний олон утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох нь

Хэвлэлийн нэр: магистр доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Удвалцэцэг

Хамтран зохиогч: [Б.БАТЗОЛБОО:D.SW15]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-08

Хуудас дугаар: 295

Өгүүллийн хураангуй: Компьютерийн хэлшинжлэлд олон утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлсноор машин орчуулга, мэдээлэл хайлтын систем, бичвэр боловсруулах систем, асуултанд хариулах систем зэрэг олон системүүдийн чанар болон агуулгын хувьд сайжруулалт хийж болно. Монгол хэлэнд олон утгатай, ижил бичлэгтэй үгс цөөнгүй байдаг билээ. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #салаа утгатай үгс #утга зүй #монгол хэл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Удвалцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019