УТАСГҮЙ МЭДРҮҮРИЙН СҮЛЖЭЭНД СУУРИЛСАН ЗҮРХНИЙ ХЯНАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДОХИО БОЛОВСРУУЛАЛТАНД

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, Эрдэм шинжилгээний эмхтгэл

Зохиогч:  Т.Амартүвшин

Хамтран зохиогч: [Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02],[Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-06-04

Хуудас дугаар: х10

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү өгүүлэлд хүний биеийн физик хөдөлгөөний төрөл, идэвхжилийг тодорхойлох дохио боловсруулалтын судалгааг гүйцэтгэсэн. Энэ зорилгоор MEMS-ийг хэрэглэн хүний хөдөлгөөний анхдагч өгөгдлүүдийг гурван хэмжээсээр хүлээн авч, утасгүй технологиор боловсруулах хэсэг рүү дамжуулснаар хүний зүрхний цахилгаан бичлэг (ЗЦБ)-ийн хоёр сувагт дохио болон долоон төрлийн хөдөлгөөнийг бодит хугацаанд илрүүлэх аргачлалыг гаргасан болно. Манай судалгааны үр дүнг зүрхний хяналтын төхөөрөмж болон эрүүл мэндийн бугуйн төхөөрөмжийн техник болон програмын шийдэлд хэрэглэн туршсан болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #MEMS #LabView #хөдөлгөөний идэвхи #утасгүй дамжуулалт. #зүрхний цахилгаан бичлэг

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Амартүвшин

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020