Англи хэл сурч буй монгол суралцагсадын гаргадаг дуудлага зүйн түгээмэл алдаа, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс

Хэвлэлийн нэр: "Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэге-2013" сэдэвт магистр, доктор, багш судлаачидын Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Отгонсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-24

Хуудас дугаар: 25

Өгүүллийн хураангуй: Англи хэлнийг сурах явцын дагуу сурхад харьцангуй хялбар бөгөөд сурах их тулгуур хангалттай байдаг. суралцагсадын англи хэл бол харилцааны чадвараа сайжруулахад дуудлага нь хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эх хэл #сонсгол #авиа

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Отгонсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020