Дарьганга, Ганга нуурт хийсэн нийгмийн судалгааны тойм

Хэвлэлийн нэр: "Байгаль орчин, амьдрал" шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Мөнхнасан

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-09

Хуудас дугаар: 35-39

Өгүүллийн хураангуй: Сүүлийн жилүүдэд байгаль орчны доройтол дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудал болж, эх байгалиа хамгаалах, нөөцийг зөв зохистой ашиглах арга зам, үзэл баримтлалыг бий болгох, эрж хайх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч байна. Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, экологийн аюулгүй байдлыг хангах үндэс нь байгалийн унаган төрх байдлыг хадгалах, хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашилгах явдлыг удирдлага, чиг баримжаа болгосон билээ. Сүүлийн 40 жилийн хугацаанд гарсан байгаль цаг уурын болон нийгмийн хөгжлийн явцад онгон дагшин газар нутаг түүний унаган төрх, экологийн тэнцвэр техногенийн хэт дарамтанд орж дахин сэргэгдэхгүй болтлоо доройтолд орж, том, жижиг, гол, горхи, рашаан, булаг, шанд, нуур тойром ихээр өртөгдөж байна. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Мөнхнасан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020