Modelling and calculations of wind turbines blade with composite materials for the region Buryatia and Mongolia

Хэвлэлийн нэр: ICKI 2011

Зохиогч:  П.Өлзийсайхан

Хамтран зохиогч: [Т.Намнан:E.TM12],[Д.Ганбат:G.ME06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-07-06

Хуудас дугаар: 356

Өгүүллийн хураангуй: Modelling and calculations of wind turbines blade

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: П.Өлзийсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020