Developing the New Integrated Curriculum in Introduction to Engineering Course

Хэвлэлийн нэр: CDIO international conference-2016

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [Г.Хишигжаргал:J.RC17],[Т.Уранчимэг:J.TC17],[Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10],[П.Ууганбаяр:J.RC30]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-06-12

Хуудас дугаар: 35-40

Өгүүллийн хураангуй: The Mongolian University of Science and Technology (MUST) which is one of the public university of Mongolia have been started implementation of CDIO standards since 2013-2014 academic year for 3 undergraduate study programs and joined to the worldwide CDIO initiative in March, 2015 as a member. This paper covers experience on implementing CDIO standard 4 in case of SICT, MUST.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #CDIO #Introductory course

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020