Хөвсгөлийн фосфоритын голлох ордуудын ураны агуулга, бүтцийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУА. Хими химийн технологийн хүрээлэн. Chemistry-2016. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: П.Зузаан, Ж.Амгалан

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-11-15

Хуудас дугаар: 59

Өгүүллийн хураангуй:

Фосфорит нь ургамалд зайлшгүй шаардлагатай эрдэс тэжээлийн голлох элементүүд болох азот, фосфор, калийг агуулсан бордооны үндсэн түүхий эд төдийгүй ураныг агуулагч эрдэс түүхий эдэд ордог.  

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #фосфорит #изотоп #уран

Өгүүлэл нэмсэн: Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020