wirelees lan судалгаа

Хэвлэлийн нэр: "Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэге-2011" сэдэвт магистр, доктор, багш судлаачидын Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Отгонсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-04-29

Хуудас дугаар: 431

Өгүүллийн хураангуй: Wreless network refers to any type of computer network that is wireless, and is commonly associated with a telecommunication network whose interconnections between nodes is implemented without the use of wires.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #lan

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Отгонсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020