Оптимизация параметров технологического процесса получения износостойких покрытий плазменным напылением

Хэвлэлийн нэр: Вестник ВСГТУ, г. Улан-Удэ, Россия

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-09-10

Хуудас дугаар: 7-10

Өгүүллийн хураангуй: Плазмын судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019