Хонины ноосон дулаалгын материал

Хэвлэлийн нэр: “Барилга.MN” сэтгүүл №8, х 20-21

Зохиогч:  Б.БОЛОРМАА

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-12-01

Хуудас дугаар: 20-21

Өгүүллийн хураангуй: Хонины ноос нь бусад ширхэгтийг бодвол дулаан хадгалах чадвар сайтайгаас гадна байгальд хоргүй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.БОЛОРМАА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020