Role of dietitians in public health. The first national symposium on chronic disease prevention and control

Хэвлэлийн нэр: NCD traffic accident control and prevention

Зохиогч:  Ц.Сонинхишиг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-09-02

Хуудас дугаар: 269

Өгүүллийн хураангуй:

hv nbysbsauvtinklzsdj jkshjhcskuv fhsiisfijhifshfui izjfioHIhSAI( GHSFJoidjfg

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Сонинхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020