Ландшафтын архитектур ба дизайн, 2-р хэсэг

Хэвлэлийн нэр: ШУ танин мэдэхүйн сэтгүүл "Байгаль орчин ба Амьдрал"

Зохиогч:  А.ӨЭЛҮН

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-03-11

Хуудас дугаар: 22-26

Өгүүллийн хураангуй:

Цэцэрлэгийн төлөвлөлтөд хийхэд ландшафтын дизайны хэв маяг буюу цэцэрлэгийн загварын талаарх анхны мэдлэг шаардлагатай.  Ландшафтын дизайны үндсэн хоёр хэв маяг байдаг, үүнд байгалийн /ландшафтын/ ба геометрийн зөв хэлбэрт /сонгодог/, эдгээр хэв маяг нь олон хувилбаруудтай. Ойролцоогоор 20 гаруй хэв маяг байдаг. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нэг айлын эдэлбэр газар #ландшафтын дизайн #ландшафтын төлөвлөлт

Хавсаргасан файл:

uelun.a@must.edu.mn

Өгүүлэл нэмсэн: А.ӨЭЛҮН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020