Эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7

Хэвлэлийн нэр: Монголын Мэдээллийн Технологи - 2016 Big Data & Nature

Зохиогч:  Д.Сарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-06

Хуудас дугаар: 29-32

Өгүүллийн хураангуй:

Энэ өгүүлэгт эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7-ийн талаар тодорхой дүрсэлсэн. HL7-ийн эрхэм зорилго нь “өвчтний эмнэлзүйн тусламж болон эрүүл мэндийн үйлчилгээний удирдлага, хүргэлт, үнэлгээнд дэмжлэг үзүүлдэг өгөгдлүүдийг солилцох, удирдах, нэгтгэх стандартаар хангах явдал юм. Тухайлбал, эрүүл мэндийн мэдээллийн системүүдийн хооронд харилцан ажиллах боломжийг уян хатан, зардал багатай арга барилаар, стандарт, заавар, аргачлал, болон холбогдох үйлчилгээг бий болгох явдал юм".  Бид эрүүл мэндийн мэдээллийн системд HL7 стандартыг нэвтрүүлэхэд олон зангилаатай клиент/сервер архитектурыг санал болгосон.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #HL7 мессеж #Вэб үйлчилгээ #Эрүүл Мэндийн Мэдээллийн Систем #Үйлчилгээ-Хандалтат Архитектур

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Сарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020