ДЦС-3-ын ил хуваарилах байгууламж орчмын цахилгаан ба соронзон орны тархалт

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС- эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл, №26/253

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч: [Б.Бат-Эрдэнэ:M.AU06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-03-29

Хуудас дугаар: 241-243

Өгүүллийн хураангуй:

1.      ДЦС-3-ын ил хуваарилах байгууламж орчмын цахилгаан ба соронзон орны тархалт. Ухаалаг эрчим хүч оюутны оролцоо, ШУТИС- эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл, №26/253, 2019 он. 241-243 хуудас.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ЦС төлөв #цахилгаан тоноглол

Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020