СТАТИК ӨГӨГДӨЛД СУУРИЛСАН ЧАТБОТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

Хэвлэлийн нэр: Батлан хамгаалахын их сургууль

Зохиогч:  Б.Удвалцэцэг

Хамтран зохиогч: [Б.Удвалцэцэг:D.SW67],[Г.Цэнд-Аюуш:J.SW02],[Б.Гүндсамбуу:D.SW69]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-22

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй:  Өнөө үед чатботууд бизнесийн байгууллагуудын анхаарлыг их татаж байна. Учир нь тэд хэрэглэгчтэй харилцах төвүүдийн зардлыг хэмнэж, нэгэн зэрэг олон хэрэглэгчидтэй харилцаж чаддагт оршино. Амжилттай хөгжүүлэгдсэн чатботууд нь хэрэглэгчийн асуултыг шинжилж үзээд зөв хариултыг бүрдүүлж түүнийгээ хэрэглэгчидэд хариулдаг. Хэрэглэгчийн оруулсан асуултанд өгч болох бэлэн байгаа мэдээллүүд нь хариулт болгон хэрэглэхэд хангалттай биш байдаг. Чатбот нь хүн, машины хоорондын харилцааг бий болгох зорилготой. Мөн өөрт суулгагдсан мэдээлэл дээр үндэслэн асуулт хариултанд өөрөө дүн шижилгээ хийн шийдвэрийг гаргадаг [1].

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Чатбот #статик өгөгдөл #эх хэлний боловсруулалт

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Удвалцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020