The Mongolian Society for Biomedical Engineering

Хэвлэлийн нэр: IFMBE News

Зохиогч:  Б.Энхжаргал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-07-15

Хуудас дугаар: 20

Өгүүллийн хураангуй: One of the goals of the Mongolian Society  Biomedical engineering is to build a network for education, research, manufacturering and politics within the background of BME

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #mongolia #msbme

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Энхжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020